• banner4-31684736196.jpg
  • banner3-31684727444.jpg
  • banner2-31684718519.jpg
  • banner-3168477766.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM

Mọi ý kiến đóng góp hoặc khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công ty vui lòng liên hệ :

I./ Trụ sở Công ty:

      Địa chỉ: Số 200 Đường URE, Phường Duy Tân, Tp.Kon Tum, T. Kon Tum;

      Điện thoại: 0260.3865.418     -       Fax: 0260.3861.297;

II./ Các Phòng chuyên môn:

1./ Phòng Hành chính - Nhân sự: 0260.3865.418

2./ Phòng Tài chính - Kế toán: 0260.3861.964

3./ Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 0260.3861.296 

4./ Phòng Môi trường: 0260.3911.463

5./ Tổ Quản trang: 0260.3856.328