• banner4-31684736196.jpg
  • banner3-31684727444.jpg
  • banner2-31684718519.jpg
  • banner-3168477766.jpg

Tin tức - sự kiện

Thông báo về chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày 28/05/2018

Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính cho năm 2017

Ngày 28/03/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016.

Ngày 19/03/2018

Tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

Ngày 19/03/2018

Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày 19/03/2018

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT về việc miễn nhiệm người nội bộ

Ngày 10/10/2019

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Ngày 28/09/2019

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Ngày 11/06/2019

Thông báo V/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018

Ngày 21/05/2019

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Ngày 16/05/2019

Công bố thông tin về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 27/04/2019

CBTT mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 16/04/2019

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày 26/03/2019

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Ngày 14/03/2019

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 12/03/2019

Công bố thông tin V/v ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập

Ngày 15/02/2019

Công bố thông tin về danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018

Ngày 09/01/2019

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017

Ngày 17/09/2018

Công bố thông tin về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường lần thứ I năm 2018 (ngày 11/9/2018)

Ngày 12/09/2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018 (cập nhật Danh sách ứng viên HĐQT, BKS ngày 31/8/2018)

Ngày 22/08/2018

Công bố thông tin triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018

Ngày 22/08/2018

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 19/07/2018

Công bố thông tin về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 02/07/2018

Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 19/06/2018

Công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Công ty

Ngày 29/05/2018

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 24/05/2018

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017

Ngày 26/04/2018

Công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Ngày 09/04/2018

THÔNG BÁO V/v đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Ngày 06/04/2018

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày 28/03/2018

Công bố thông tin V/v ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập

Ngày 28/03/2018

Ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày 28/03/2018