• banner4-31684736196.jpg
  • banner3-31684727444.jpg
  • banner2-31684718519.jpg
  • banner-3168477766.jpg

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm:

1/ Dịch vụ vệ sinh đô thị: Quét dọn, thu gom rác thải độc hại, không độc hại; xử lý, tiêu hủy rác thải;

2/ Dịch vụ nước thải: Thoát nước và xử lý nước thải;

3/ Dịch vụ duy tu: Xây dựng công trình công ích (duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa) đường; vỉa hè; điện công lộ; điện trang trí hoa viên; hoa viên; công trình thoát nước đô thị; các công trình xây dựng khác;

4/ Dịch vụ xây dựng: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường bộ; phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; Hoàn thiện công trình xây dựng;

5/ Lắp đặt hệ thống điện; hệ thống cấp thoát nước;

6/ Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan: Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh các loại;

7/ Quản lý nghĩa trang, hoạt động dịch vụ tang lễ;

8/ Dịch vụ hút hầm cầu;

9/ Kinh doanh bất động sản; hoạt động tư vấn quản lý;

10/ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;

11/ Cung ứng lao động tạm thời.