• ĐH Đảng bộ thành phố Kon Tum.ipg-730161933326.jpg
  • banner2020(3)-21113242376.jpg
  • banner2020(2)-211132348361.jpg
  • banner2020-A-21113258569.jpg
  • banner2020-211132046486.jpg

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Ngày đăng 31/10/2020

    Ngày 12/03/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018.

     Download file Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 tại đây.