• ĐH Đảng bộ thành phố Kon Tum.ipg-730161933326.jpg
  • banner2020(3)-21113242376.jpg
  • banner2020(2)-211132348361.jpg
  • banner2020-A-21113258569.jpg
  • banner2020-211132046486.jpg

CBTT về việc miễn nhiệm người nội bộ

Ngày đăng 20/10/2020

      Ngày 10/10/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty (nhiệm kỳ 2016 - 2020) đối với ông Nguyễn Hữu Duyên.

      Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây