• banner4-31684736196.jpg
  • banner3-31684727444.jpg
  • banner-3168477766.jpg

CBTT về việc miễn nhiệm người nội bộ

Ngày đăng 27/01/2020

      Ngày 10/10/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty (nhiệm kỳ 2016 - 2020) đối với ông Nguyễn Hữu Duyên.

      Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây